PASÍŘSTVÍ PAVEL STRAKOŠ

Bezručovo nám. 2, 74 601 Opava. Tel. / fax. : 3 2 3 4 4 4 9 4 8, m o b i l : 7 3 6 4 7 2 1 4 0.
e - m a i l : mpasir@volny.cz

Realizace atypických kovových prvků v architektuře. Práce kovotepecké, kovotlačitelské, cizelérské, galvanoplastika. Realizace uměleckých děl z kovů. Opravy, rekonstrukce, kopie, a restaurování uměleckořemeslných výrobků z kovů.


středa 7. května 2008

.
.
.
.

I N T E R I É R

informační systémy ~ svítidla ~ barové pulty a recepce ~ zábradlí ~ vitríny ~ vybavení městských úřadů, restaurací a dalších institucí / pečetidla ~ insignie ~ upomínkové předměty, plakety, ocenění ~ devocionálie ~ městské znaky ~ věšáky ~ popelníky ~ ohříváčky do piva ~ svícny ~ šperky

.

R E S T A U R O V Á N Í

ZDE PROVIZORNÍ BAR.NÁZVY ~ historické rekonstrukce hodin ~ bohoslužebné náčiní ~ repliky hasičských přileb ~ restaurování meteorologických skříní

.

V Ý Z N A M N É

R E A L I Z A C E

1996 – Slezská univerzita - výroba soupravy stříbrných insignií pro akademické hodnostáře
(ve spolupráci s Ak.soch. J. Španihelem)
1997 – Obecní dům v Praze - repase historických krbových mříží, kopie samostatně stojících secesních věšáků na kabáty
2002 – Meteorologická skříňka, Dvořákovy sady, Opava - restaurování monumentální tepané skříně
2006 – Procesní kříž z Dolního Benešova - kompletní restaurování poutního kříže
2007 – Městská plovárna v Opavě - historická rekonstrukce hodin na střeše hlavní budovy plovárny
2008 – Budova České pojišťovny v Brně, Jánská ulice - repase a výroba dobových funkcionalistických svítidel.

.

.

P R O F E S N Í

P R O F I L A C E

Odborné učiliště Olomouc, obor Pasíř
Sklářská průmyslová škola Kamenický Šenov, obor Konstrukce a tvorba svítidel
Slezská univerzita v Polském Těšíně, Institut sochařství
Práce ve Slezském zemském muzeu v konzervátorské dílně
Spolupráce s architekty a výtvarníky
Práce ve vlastní firmě
Výuka základů konzervace kovů na Slezské univerzitě v Opavě


A U T O R S K Á

T V O R B A PAVLA STRAKOŠE

Žádné komentáře: